วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“มุ่งสู่เป้าหมายเพื่อทำให้การดำเนินงานสำเร็จ”
You are here:

วิสัยทัศน์ของ WMS

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้ให้บริการจัดการขยะชั้นนำในประเทศไทย เรานำเสนอบริการที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับการรวบรวมการขนส่งการบำบัดการรีไซเคิลและการกำจัดของเสียและวัสดุรีไซเคิล บริการของเราส่งผลให้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นสะอาดขึ้นสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชุมชนที่มีสุขภาพดีขึ้นและรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน

พันธกิจของ WMS

เรามุ่งมั่นที่จะ “คืนสิ่งแวดล้อมให้คนไทย” โดยทำตามพันธกิจ ดังนี้

  • ปฏิบัติตามมาตรฐานของรัฐบาลไทยและธนาคารโลกในขณะที่ใช้ US-EPA และ EU เป็นมาตรฐานสากล
  • จัดหาโซลูชันที่คุ้มค่าและปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
  • ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยและอัปเกรดและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเราอย่างต่อเนื่อง
  • สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถสูงมีประสบการณ์และทุ่มเทซึ่งเคารพต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและลูกค้าของเรา
  • การวางตำแหน่งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา
  • ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าและหนี้สินในอนาคต
  • เป็นสมาชิกที่เข้าใจสนับสนุนและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น

ติดตามเราบนโซเชียล!

Facebook

Twitter

Youtube

LINE

Instagram