ระบบเตากำจัดขยะ

ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลูกค้าที่หลากหลาย!
You are here:
BPEC อาคารเตาเผา Infographic-th
บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ (BPEC)

บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (BPEC) : เป็นโรงงานต้นแบบในการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ) และ บริษัท เวสท์ เมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (WMS)

BPEC สามารถให้บริการจัดการของเสียอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

ระบบลดอุณหภูมิก๊าซของเสียของเตาเผา สามารถผลิตไอน้ำ และผลิตไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำได้ด้วย

ระบบถุงกรองอากาศ เป็นการบำบัดมลพิษทางอากาศแบบแห้ง เพื่อลดการปล่อย Co2 และ NOx พร้อมด้วย Wet Scrubber สำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบเปียก นอกจากนั้นยังมีการบำบัดขั้นสุดท้ายด้วยถ่านกัมมันต์ เพื่อกำจัดไดออกซินที่อาจหลงเหลือ ก่อนระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ

flowchart-thai

ของเสียอันตราย ที่สามารถรับได้

ของเสียไม่อันตราย ที่สามารถรับได้